Vereniging Scouting de Meridiaan

De groepsvereniging is de scoutinggroep zelf. Hier bepaalt men wat, hoe en wanneer er iets gebeurd bij de groep. Hier heeft men het over onze activiteiten en onze leden.

De vereniging vergadert 4 maal per jaar. De (bege-)leiding van iedere speltak heeft zitting in deze vergadering (de Groepsraad). Daarnaast kent de vereniging een eigen bestuur onafhankelijk van de Stichting.

Het verenigingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzittervacant
PenningmeesterPatrick Tijman
SecretarisHarald Paterek (aspirant)
GroepsbegeleiderMireille Kuipers-Koning
Algemeen lidGerben ten Hove
Algemeen lidLouise Koster (aspirant)
Algemeen lidvacant

 

Het verenigingsbestuur wordt ondersteund door:

LedenadministratieSylvia ten Hove
Evenementen commissieAlex Bor
 Mireille Kuipers-Koning
 Marleen Timmerman
 Sylvia Renshoff-Koster
 Yvonne Elkerbout


U kunt contact opnemen met de ledenadministratie als u vragen heeft over:

- Lidmaatschap of lid worden;
- Activiteiten van onze groep;
- Advies over de leeftijd van uw zoon / dochter en de speltak
- Financiële zaken zoals contributie of financiële acties

Dit kan via de mail: leden@scoutingdemeridiaan.nl

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat: secretaris@scoutingdemeridiaan.nl

 

Stichting Scouting de Meridiaan

De stichting beheert het gebouw en de inboedel. Zij is verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van het gebouw, het terrein, de inventaris en de kampeermaterialen.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

VoorzitterAlex Bor
PenningmeesterBart Wiegers
SecretarisMarleen Timmerman
GebouwbeheerEdward Schulkes
Algemeen lidVacant
Algemeen lidVacant

 

Doel van de groepsvereniging

De groepsvereniging stelt zich ten doel gestalte te geven aan het Scoutingspel van de groep op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell en beoogt daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Zie ook de meerjarenplannning 2014-2020.

De groepsvereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het actief beoefenen van het Scoutingspel binnen de groep en het onderhouden van contacten met andere scoutinggroepen en de diverse niveaus binnen Scouting Nederland;

b. het behartigen van de materiële en financiële belangen van de groep;

c. het verkrijgen en beheren van goederen, waaronder onroerende zaken, dienstbaar aan het Scoutingspel in de groep;

d. het verkrijgen en beheren van gelden, het betalen van de contributies aan Scouting Nederland voor de groepsvereniging en haar leden;

e. alle andere wettige en geoorloofde middelen die bevorderlijk zijn voor dit doel die niet in strijd zijn met het doel en met de belangen van de groepsvereniging en/of van Scouting Nederland.