Groepsraad

De groepsraad is op bestuurlijk vlak het hoogste orgaan van de scoutinggroep. Zij vergadert tenminste twee keer per jaar. Onderwerpen die de groepsraad aangaan zijn: speltechnisch beleid, speltakzaken, groepsactiviteiten, (her)benoeming groepsbestuursleden, benoeming stafleden en teamleiders.

 

Bij een groepsvereniging is het de algemene ledenvergadering van de vereniging en bestaat zij uit het verenigingsbestuur, alle (bege)leiding en de ouder vertegenwoordigers. Er kan bijvoorbeeld een gebouw beheerder of materiaal meester in de groepsraad zitten. Alle leden van de groepsraad hebben evenveel stemrecht.

Scouting de meridiaan hanteert de laatste versie, dec 2014 van het huishoudelijkregelement van scouting Nederland.